Khoảng khắc về đêm trước cửa khoa cấp cứu


Phòng cấp cứu luôn là “điểm nóng”, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc đối với bất cứ ai đã đi qua, và chắc chắn rằng ít nhiều nó cũng đọng lại lòng trắc ẩn trong tâm chí mỗi người. Dưới đây là bộ ảnh không lời trong đêm trực của một bác sĩ nội trú hồi sức cấp cứu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng


Xem thêm

Be the first to comment on "Khoảng khắc về đêm trước cửa khoa cấp cứu"

Leave a comment