Cập nhật: Tư thế đầu trong đột quỵ cấp

Tư thế nằm ngửa với đầu bằng (supine position with the head flat)Tư thế nằm ngửa với đầu bằng (supine position with the head flat)

Tư thế nằm ngửa với đầu bằng đã được ưa thích hơn đối với bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính bởi vì nó làm tối ưu hóa tưới máu não. Tuy nhiên, lợi ích của việc duy trì tư thế đầu bằng trong bệnh cảnh này vẫn chưa được chứng minh.

Thử nghiệm kiểm chứng HeadPoST tiến hành trên 11.000 bệnh nhân đột quỵ cấp (85% đột quỵ thiếu máu) được chia ngẫu nhiên vào hoặc nhóm tư thế nằm ngửa hoặc nhóm tư thế ngồi với đầu được nâng lên tối thiểu 30 độ. Kết quả thử nghiệm cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm điều trị về kết cục di chứng, tử vong hoặc các sự cố bất lợi nghiêm trọng.[1]

Đối với phần lớn các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cấp tính, các chuyên gia uy tín vẫn khuyến cáo giữ đầu giường ở vị trí thoải mái nhất cho bệnh nhân. Ngoại trừ các trường hợp bao gồm có nguy cơ tăng áp lực nội sọ, sặc phổi, mất bù tim phổi hoặc mất bão hòa oxy thì các chuyên gia uy tín khuyến cáo nâng đầu giường lên 30 độ.[2]

Tư thế nằm ngửa với đầu bằng (supine position with the head flat)

Tư thế nằm ngửa với đầu bằng (supine position with the head flat)

Tư thế ngồi với đầu được nâng lên tối thiểu 30 độ (sitting-up position with the head elevated to at least 30 degrees) hay còn gọi là tư thế Fowler (Fowler’s position)

Tư thế ngồi với đầu được nâng lên tối thiểu 30 độ (sitting-up position with the head elevated to at least 30 degrees) hay còn gọi là tư thế Fowler (Fowler’s position)

[1] Anderson C. S., Arima H., Lavados P. et al. (2017). Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning in Acute Stroke. New England Journal of Medicine, 376 (25), 2437-2447.

[2] Uptodate (2017). Initial assessment and management of acute stroke, [online] Available at < www.uptodate.com/contents/initial-assessment-and-management-of-acute-stroke > (Accessed on September 11, 2017)

TS. BS. Lương Quốc Chính

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai


Xem thêm

Be the first to comment on "Cập nhật: Tư thế đầu trong đột quỵ cấp"

Leave a comment