Ngừng tuần hoàn


Hồi sinh kỳ diệu

Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể các bác sĩ và điều dưỡng (Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai),…


Hội chẩn

Trong y khoa, trước bất cứ bệnh nhân nặng nào vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế nói chung hoặc của…