Hội nghị Quốc tế về Y học Cấp cứu 2017


Hồi sinh kỳ diệu

Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể các bác sĩ và điều dưỡng (Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai),…