Hội chứng viêm-ức chế miễn dịch dai dẳng và dị hóa