Đội ngũ điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai

Tập thể điều dưỡng chụp ảnh lưu niệm với ban lãnh đạo và bác sĩ khoa Cấp cứu A9 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016.Tập thể điều dưỡng chụp ảnh lưu niệm với ban lãnh đạo và bác sĩ khoa Cấp cứu A9 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016.

Với các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, thì nghề y không chỉ vinh quang mà có cả sự day dứt và nước nước mắt. Cho dù còn nhiều vất vả, nhưng đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng nơi đây luôn thấy ấm lòng bởi tinh thần đồng đội, sẻ chia mà hiếm nơi nào có được.

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA CẤP CỨU A9

1

ĐD. Lê Thị Nguyên

ĐD. Lê Thị Nguyên

Lê Thị Nguyên

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Điều dưỡng trưởng khoa

2

ĐD. Nguyễn Thanh Hoa

ĐD. Nguyễn Thanh Hoa

Nguyễn Thanh Hoa

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Điều dưỡng trưởng phòng Cấp cứu 1

3

ĐD. Nguyễn Thị Lệ Hằng

ĐD. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Điều dưỡng trưởng phòng Cấp cứu 2

4

ĐD. Nguyễn Mạnh Chung

ĐD. Nguyễn Mạnh Chung

Nguyễn Mạnh Chung

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Điều dưỡng trưởng phòng Cấp cứu 3

5

ĐD. Nguyen Thi Thanh Thuy

ĐD. Nguyen Thi Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Điều dưỡng trưởng phòng Tái khám và Tư vấn cấp cứu 

ĐIỀU DƯỠNG KHOA CẤP CỨU A9

6

ĐD. Nguyễn Thị Hương Giang

ĐD. Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

7

Trịnh Thị Huyền (A)

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

8

CNĐD. Phạm Văn Tưởng

ĐD. Phạm Văn Tưởng

Phạm Văn Tưởng

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

9

ĐD. Nguyễn Kim Anh

ĐD. Nguyễn Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

10

ĐD. Triệu Thanh Thùy

ĐD. Triệu Thanh Thùy

Triệu Thanh Thùy

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

11

ĐD. Lê Diệu Quỳ

ĐD. Lê Diệu Quỳ

Lê Diệu Quỳ

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

12a

ĐD. Lê Như Quỳnh

ĐD. Lê Như Quỳnh

Lê Như Quỳnh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

12b

ĐD. Vũ Thị Hương Thủy

ĐD. Vũ Thị Hương Thủy

Vũ Thị Hương Thủy

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

14

ĐD. Phạm Thị Mai

ĐD. Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai (A)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

15

ĐD. Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐD. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

16

ĐD. Nguyễn Thị Thúy

ĐD. Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

17

ĐD. Dương Thị Hồng

ĐD. Dương Thị Hồng

Dương Thị Hồng

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

18

ĐD. Nguyễn Thị Hào

ĐD. Nguyễn Thị Hào

Nguyễn Thị Hào

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

19

ĐD. Lê Thị Thùy

ĐD. Lê Thị Thùy

Lê Thị Thùy

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

20

ĐD. Trịnh Thị Tâm

ĐD. Trịnh Thị Tâm

Trịnh Thị Tâm

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

21

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Bình

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Bình

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

22

ĐD. Nguyễn Đình Hưng

ĐD. Nguyễn Đình Hưng

Nguyễn Đình Hưng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

23

Lê Thị An

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

24

ĐD. Vũ Xuân Thắng

ĐD. Vũ Xuân Thắng

Vũ Xuân Thắng

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

25

Lê Thị Xuân Mai (B)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

26

ĐD. Nguyễn Thị Hoàn

ĐD. Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Thị Hoàn

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

27

ĐD. Xuân Thị Quý

ĐD. Xuân Thị Quý

Xuân Thị Quý

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

28

ĐD. Lê Quang Trí

ĐD. Lê Quang Trí

Lê Quang Trí

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

29

ĐD. Đỗ Thị Hải Vân

ĐD. Đỗ Hải Vân

Đỗ Hải Vân

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

30

ĐD. Lê Thúy Hòa

ĐD. Lê Thúy Hòa

Lê Thúy Hòa

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

31

Nguyễn Hồng Hạnh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

32

Nguyễn Quỳnh Anh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

33

Dương Thùy Dung (B)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

34

ĐD. Nguyễn Thị Thùy Dung

ĐD. Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung (A)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

35

ĐD. Bùi Thị Thanh Huyền

ĐD. Bùi Thị Thanh Huyền

Bùi Thị Thanh Huyền (B)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

36

ĐD. Nguyễn Thị Hưởng

ĐD. Nguyễn Thị Hưởng

Nguyễn Thị Hưởng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

37

Lê Thị Hằng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

38

ĐD. Đặng Huyền Sâm

ĐD. Đặng Huyền Sâm

Đặng Huyền Sâm

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

39

ĐD. Nguyễn Thị Ngà

ĐD. Nguyễn Thị Ngà

Nguyễn Thị Ngà

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

40

ĐD. Nguyễn Thị Minh Hằng

ĐD. Nguyễn Thị Minh Hằng

Nguyễn Thị Minh Hằng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

41

ĐD. Đàm Hải Ánh

ĐD. Đàm Hải Ánh

Đàm Hải Ánh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

42

ĐD. Ngô Thị Thu Hiên

ĐD. Ngô Thị Thu Hiên

Ngô Thị Thu Hiên

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

43

ĐD. Trần Ngọc Dũng

ĐD. Trần Ngọc Dũng

Trần Ngọc Dũng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

44

ĐD. Đặng Văn Luật

ĐD. Đặng Văn Luật

Đặng Văn Luật

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

45

ĐD. Vũ Thị Oanh

ĐD. Vũ Thị Oanh

Vũ Thị Oanh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

46

ĐD. Lê Thị Yến

ĐD. Lê Thị Yến

Lê Thị Yến

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

47

Hà Duy Linh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

48

Trần Đình Tuấn

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

49

Bùi Thị Tươi

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

50

Nguyễn Tiến Mạnh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

51

Lê Thị Diệp Anh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

52

Ngô Thị Ngọc Anh

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

53

Chu Thị Hiền

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

54

ĐD. Dương Thị Bích Hường

ĐD. Dương Thị Bích Hường

Dương Thị Bích Hường

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

55

Triệu Thu Thủy (C)

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

56

Lục Thế Anh

Kỹ thuật viên Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

57

ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

58

KTV. Trần Huy Đông

KTV. Trần Huy Đông

Trần Huy Đông

Kỹ thuật viên IT, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

59

HL. Đặng Thị Mai Hương

HL. Đặng Thị Mai Hương

Đặng Thị Mai Hương

Hộ lý Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

60

HL. Bùi Thị Châm

HL. Bùi Thị Châm

Bùi Thị Châm

Hộ lý Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

61

HL. Nguyễn Thị Hoa

HL. Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Hộ lý Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai


Xem thêm

Be the first to comment on "Đội ngũ điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai"

Leave a comment