Đội ngũ chuyên gia Khoa Cấp cứu A9 qua các thời kỳ


Khoa Cấp cứu được thành lập theo quyết định số 731/2001/QĐ-BYT ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y Tế trên cơ sở chia tách Khoa Hồi sức Cấp cứu A9 để xây dựng Khoa Cấp cứu, Khoa Điều trị Tích cực (nay là Khoa Hồi sức Tích cực) và Khoa Chống độc (nay là Trung tâm Chống độc).

BÁC SĨ KHOA CẤP CỨU

1

PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh

PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh

PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh

– Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Chủ tịch Phân hội Cấp cứu Việt Nam (Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam)

– Lý lịch khoa học (CV)

2

TS. BS. Nguyễn Văn Chi

TS. BS. Nguyễn Văn Chi

TS. BS. Nguyễn Văn Chi

– Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Phó Chủ tịch Phân hội Cấp cứu Việt Nam (Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam)

– Email: [email protected]

– Lý lịch khoa học (CV)

3

TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn

TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn

TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn

– Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Tổng thư ký Phân hội Cấp cứu Việt Nam (Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam)

– Email: [email protected]

– Lý lịch khoa học (CV)

4

ThS. BS. Lê Văn Ký

ThS. BS. Lê Văn Ký

ThS. BS. Lê Văn Ký

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

5

TS. BS. Trần Hữu Thông

TS. BS. Trần Hữu Thông

TS. BS. Trần Hữu Thông

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

6

TS. BS. Ngô Đức Ngọc

TS. BS. Ngô Đức Ngọc

TS. BS. Ngô Đức Ngọc

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Giảng viên Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

7

ThS. BS. Đỗ Trọng Nam

ThS. BS. Đỗ Trọng Nam

ThS. BS. Đỗ Trọng Nam

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

8

TS. BS. Nguyễn Hữu Quân

TS. BS. Nguyễn Hữu Quân

TS. BS. Nguyễn Hữu Quân

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

9

BS. Nguyễn Đức Vinh

BS. Nguyễn Đức Vinh

BS. Nguyễn Đức Vinh

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

10

PGS. TS. Mai Duy Tôn

PGS. TS. Mai Duy Tôn

PGS. TS. Mai Duy Tôn

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

11

TS. BS. Lương Quốc Chính

TS. BS. Lương Quốc Chính

TS. BS. Lương Quốc Chính

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Lý lịch khoa học (CV)

12a

TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Giảng viên Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

12b

TS. BS. Nguyễn Hữu Tú

TS. BS. Nguyễn Hữu Tú

TS. BS. Nguyễn Hữu Tú

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV): Link 1, Link 2

14

ThS. BS. Ngô Đức Hùng

ThS. BS. Ngô Đức Hùng

ThS. BS. Ngô Đức Hùng

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Giảng viên Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

15

ThS. BS. Nguyễn Tuấn Đạt

ThS. BS. Nguyễn Tuấn Đạt

ThS. BS. Nguyễn Tuấn Đạt

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

16

ThS. BS. Đào Việt Phương

ThS. BS. Đào Việt Phương

ThS. BS. Đào Việt Phương

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

– Lý lịch khoa học (CV)

HỢP TÁC VỚI KHOA CẤP CỨU
1

TS. BS. Hoàng Bùi Hải

TS. BS. Hoàng Bùi Hải

TS. BS. Hoàng Bùi Hải

– Trưởng Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

– Giảng viên Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

2

ThS. BS. Vũ Việt Hà

ThS. BS. Vũ Việt Hà

ThS. BS. Vũ Việt Hà

– Giảng viên Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

3

ThS. BS. Nguyễn Anh Dũng

ThS. BS. Nguyễn Anh Dũng

ThS. BS. Nguyễn Anh Dũng

– Bác sĩ Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

– Lý lịch khoa học (CV)

NGUYÊN BÁC SĨ KHOA CẤP CỨU
1

TS. BS. Phùng Nam Lâm

TS. BS. Phùng Nam Lâm

TS. BS. Phùng Nam Lâm

– Nguyên Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch mai

– Chuyển công tác năm 2011

2

ThS. BS. Nguyen Quang Thang

ThS. BS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. BS. Nguyễn Quang Thắng

– Chuyển công tác năm 2010

3

ThS. BS. Trần Hải Hà

ThS. BS. Trần Hải Hà

ThS. BS. Trần Hải Hà

– Chuyển công tác năm 2010

4

ThS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang

ThS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang

ThS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang

– Chuyển công tác năm 2009

5

ThS. BS. Nguyễn Thái Long

ThS. BS. Nguyễn Thái Long

ThS. BS. Nguyễn Thái Long

– Chuyển công tác năm 2009

6

ThS. BS. Đỗ Minh Hiến

ThS. BS. Đỗ Minh Hiến

ThS. BS. Đỗ Minh Hiến

– Chuyển công tác năm 2005

7

TS. BS. Ngô Chí Hiếu

TS. BS. Ngô Chí Hiếu

TS. BS. Ngô Chí Hiếu

– Chuyển công tác năm 2004

 


Xem thêm

Be the first to comment on "Đội ngũ chuyên gia Khoa Cấp cứu A9 qua các thời kỳ"

Leave a comment