Các phương pháp lọc máu trong hồi sức cấp cứu

Các máy lọc máu tại Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Tổn thương thận cấp (Acute kidney injury/AKI) rất hay gặp tại các khoa hồi sức cấp cứu. Tỷ lệ bệnh nhân AKI chiếm khoảng 10 – 40% số bệnh nhân nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, trong đó có khoảng 70% bệnh nhân AKI cần phải lọc máu. Tỷ lệ tử vong của các trường hợp AKI mức độ nặng còn cao, chiếm khoảng 50 – 60%. Để giúp các bác sĩ hồi sức cấp cứu có thêm sự hiểu biết toàn diện về các biện pháp làm sạch máu trong hồi sức cấp cứu (Blood Purification in Critical care/BPCC), bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn có bài báo cáo tóm tắt khá đầy đủ về chủ đề này tại Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

View Fullscreen


Xem thêm

Be the first to comment on "Các phương pháp lọc máu trong hồi sức cấp cứu"

Leave a comment