Hội chứng vành cấp 2017: Có gì mới trong điều trị trước viện, sử dụng kháng huyết khối và thuốc tiêu sợi huyết?

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang (Bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà Nội; Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai) đang báo cáo khoa học tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch MaiPGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang (Bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà Nội; Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai) đang báo cáo khoa học tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 20 tháng 7 và ngày 3 tháng 8 năm 2017, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang (Bộ môn Tim mạch – Trường Đại học Y Hà Nội; Đơn vị Chăm sóc Mạch vành C7 – Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai) đã báo cáo hai chủ đề liên quan tới hội chứng vành cấp tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai. Hai chủ đề này bao gồm: 1) Hội chứng vành cấp 2017: Có gì mới trong điều trị trước viện và sử dụng kháng huyết khối?; 2) Sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trên người có hội chứng vành cấp: Khi nào và cần lưu ý gì?

Nội dung chính của hai chủ đề được tóm lược cụ thể như sau:
– Điều trị kháng đông và kháng tiểu cầu được chỉ định và bắt đầu ngay cho TẤT CẢ người bệnh có hội chứng vành cấp dù có được can thiệp động mạch vành hay không
– Lựa chọn thuốc kháng huyết khối nào phụ thuộc vào hiệu quả dự phòng huyết khối và nguy cơ xuất huyết trong đó enoxaparin (ví dụ: Lovenox) đúng liều ưu thế hơn các kháng đông khác và clopidogrel (ví dụ: Plavix) dùng sớm có thể phù hợp hơn cho chiến lược tiêu sợi huyết phối hợp với can thiệp động mạch vành
– Điều trị trước viện có xu hướng dịch chuyển từ MONAS sang monAPES
– Tiêu sợi huyết được chỉ định cho nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI) khi không thể can thiệp động mạch vành thì đầu kịp thời (trong vòng 120 phút)
– Phối hợp tiêu sợi huyết với can thiệp động mạch vành là một xu thế hiệu quả

Để hiểu rõ hơn về hội chứng vành cấp, các biện pháp điều trị kháng đông, kháng tiểu cầu, tiêu sợi huyết và can thiệp mạch vành theo xu thế hiệu quả… các bạn có thể tham khảo hai bài báo cáo dưới đây:

View Fullscreen

Hội chứng vành cấp 2017: Có gì mới trong điều trị trước viện và sử dụng kháng huyết khối?

View Fullscreen

Sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trên người có hội chứng vành cấp: Khi nào và cần lưu ý gì?


Xem thêm

Be the first to comment on "Hội chứng vành cấp 2017: Có gì mới trong điều trị trước viện, sử dụng kháng huyết khối và thuốc tiêu sợi huyết?"

Leave a comment