Một số hình ảnh trong buổi “Kiểm tra tay nghề và trình độ chuyên môn cán bộ viên chức năm 2016”


Hưởng ứng phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; phong trào đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức “Kiểm tra tay nghề và trình độ chuyên môn cán bộ viên chức năm 2016”. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi kiểm tra tay nghề điều dưỡng viên tại Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai.

Ảnh: Đoàn Thế Anh

 


Xem thêm

Be the first to comment on "Một số hình ảnh trong buổi “Kiểm tra tay nghề và trình độ chuyên môn cán bộ viên chức năm 2016”"

Leave a comment